25 maja 2021

godz. 10:00 – 11:30

Zapisz się na Webinar!

* pola wymagane


01

KROK PIERWSZY

Wypełnił formularz powyżej i naciśnij przycisk „Zapisz mnie!”

02

KROK DRUGI

Sprawdź swoją pocztę e-mail i potwierdź chęć zapisu.

03

KROK TRZECI

W kolejnej wiadomości e-mail otrzymasz link do pokoju konferencyjnego, w którym odbędzie się webinar.

PRELEGENCI

Marek Lachowicz

Ekonomista. Autor i współautor licznych analiz gospodarczych przygotowywanych na zlecenie Komisji Europejskiej, ministerstw RP, a także instytucji sektora publicznego i prywatnego. W przeszłości zatrudniony między innymi w Szkole Głównej Handlowej oraz Polskim Instytucie Ekonomicznym. Badawczo i zawodowo zainteresowany wykorzystaniem ekonometrii i statystyki w modelowaniu ekonomicznym oraz konkurencyjnością gospodarek. Przygotowuje rozprawę doktorską z ekonometrii szeregów czasowych.

Krzysztof Baczyński

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na Wydziale Handlu Zagranicznego. Swoją karierę zawodową zaczynał w mediach, jako dziennikarz ekonomiczny w dzienniku „Sztandar Młodych” i w tygodniku „Życie Gospodarcze”. Następnie pracował w agencjach doradztwa komunikacyjnego realizując liczne projekty w obszarach Investor Relations, Public Relations  a w szczególności Public Affairs. Przez kilka lat był także pracownikiem administracji rządowej (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów).

Współtwórca Związku Pracodawców Przemysłu Opakowań i Produktów w Opakowaniach EKO-PAK i od lipca 2015 r. prezes zarządu Związku.

 

Magdalena Dziczek

Doktorantka Szkoły Głównej Handlowej w Katedrze Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego (Kolegium Zarządzania i Finansów), absolwentka wydziału Zarządzania SGH, specjalność: zarządzanie strategiczne oraz skandynawistyki SWPS, specjalność: tłumacz języka szwedzkiego. Od 2010 roku związana z gospodarką odpadami. Reprezentowała Krajową Izbę Gospodarki Odpadami w Brukseli, uczestnicząc w pracach Municipal Waste Europe oraz za pośrednictwem tejże organizacji także w pracach nad założeniami m.in. do pakietu „Ku gospodarce o obiegu zamkniętym”. Pracowała w MPO w m.st. Warszawie Sp. z o.o. na stanowisku Dyrektora Działu Strategii. Obecnie związana ze Związkiem Pracodawców Przemysłu Opakowań i Produktów w Opakowaniach EKO-PAK, aktywnie zaangażowana w pracę EUROPEN. Ekspert UNEP Grid w projekcie Climate Leadership. Jej zadania zawodowe i zainteresowania naukowe koncentrują się na efektywności systemu gospodarki odpadami w Polsce, zwłaszcza w nowej perspektywie, związanej z tworzeniem gospodarki o obiegu zamkniętym.

Zapisz się na Webinar!

* pola wymagane


Aby przejść do strony zaakceptuj naszą politykę cookies.