5 wiodących w swoich branżach organizacji: Związek Pracodawców Przemysłu Opakowań i Produktów w Opakowaniach EKO-PAK, Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców, Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego „Browary Polskie”, Stowarzyszenie Polskich Producentów Wyrobów Czekoladowych i Cukierniczych „POLBISCO” oraz Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego, opracowały wspólnie model Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta dotyczący zbiórki w systemie pojemnikowym z gospodarstw domowych. Istotą tego modelu jest wzięcie przez producentów wyrobów w opakowaniach i działające w ich imieniu organizacje ROP pełnej odpowiedzialności organizacyjnej i finansowej nad zbiórką i przetwarzaniem odpadów surowcowych, wytwarzanych przez gospodarstwa domowe.

Rozwiązanie to odpowiada oczekiwaniom wyrażonym przez stronę samorządową w stanowisku z dnia 7 lutego 2020 r. i podtrzymanym przez stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich z 15 maja br. Zostało ono zaprezentowane przedstawicielom Ministerstwa Klimatu podczas telekonferencji 22 maja br. z udziałem 5 w/w organizacji branżowych oraz strony samorządowej. Przedstawiciele Związku Miast Polskich oraz Związku Gmin Wiejskich RP oświadczyli podczas spotkania, że w pełni popierają te propozycje i że należy je traktować jako wspólną koncepcję przemysłu i samorządów.

Propozycje, wypracowane przez nasze organizacje, są nie tylko zgodne z wymogami dyrektyw UE, ale i sprawiedliwe, doceniające wszystkich uczestników rynku i zapewniające im znacznie lepsze możliwości działania niż obecnie. Co równie ważne, pozwolą one na osiągnięcie ambitnych celów nałożonych znowelizowanym pakietem dyrektyw.

 

Prezentacja system ROP w Polsce 05.2020 final

Aby przejść do strony zaakceptuj naszą politykę cookies.