W związku z organizowanymi 2 września przez Ministerstwo Środowiska konsultacjami na temat wprowadzenia do polskich przepisów prawnych zasad Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta, 6 organizacji gospodarczych reprezentujących producentów wyrobów w opakowaniach wystosowały wspólne stanowisko podkreślające wagę rzetelnego zastosowania zapisów dyrektywy w sprawie odpadów.

 

Wspólne stanowisko organizacji w sprawie ROP

Aby przejść do strony zaakceptuj naszą politykę cookies.