W dniach 11 – 13 października 2016 r. w Poznaniu tradycyjnie, przy okazji Targów POL-ECO-SYSTEM miało miejsce piętnaste już Forum Recyklingu, podczas którego Związek Pracodawców EKO-PAK reprezentowany był przez Magdalenę Dziczek – dyrektora biura.

M. Dziczek wzięła także udział w panelu, poświęconym selektywnej zbiórce odpadów komunalnych, podkreślając niezwykle istotny wpływ standaryzacji i upowszechniania takiej metody zbiórki na jakość pozyskanych surowców i ich przydatność do recyklingu. Bez wysokiej jakości selektywnej zbiórki u źródła spełnienie wymagań określonych prawem (nawet w perspektywie roku 2020) może okazać się niemożliwe. Co więcej, Unia Europejska dąży do osiągnięcia coraz ambitniejszych celów, a to wiązać się będzie z koniecznością maksymalizacji efektywności procesów, związanych z każdym etapem postępowania z odpadami.

Na zdjęciu (od prawej strony): A. Szałkowska (Fundacja PlasticsEurope), M. Dziczek (ZP EKO-PAK), S. Dziak-Czekan (Stowarzyszenie „Polski recykling”).

Aby przejść do strony zaakceptuj naszą politykę cookies.