Krzysztof Baczyński, Prezes Zarządu Związku Pracodawców EKO-PAK, wziął udział w panelu poświęconym Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta, organizowanym podczas Kongresu 590 w Rzeszowie przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.

Z początkiem 2018 roku zostaną uchwalone nowe dyrektywy odpadowe, które wprowadzą ambitne cele recyklingowe na rok 2030. Biorąc pod uwagę poziom niedofinansowania oraz skalę nieprawidłowości, z którymi mierzy się dziś system gospodarki odpadami, nowe przepisy będą ogromnym wyzwaniem dla samorządów, biznesu oraz administracji.

„Zaczynając dyskusję nad nowym systemem, już teraz powinniśmy zdefiniować jego najważniejsze cechy. Przede wszystkim musi być on sprawiedliwy, czyli każdy płaci za tyle, ile wprowadzi na rynek. Po drugie, musi być przejrzysty, aby dokładnie było wiadomo kto, komu i za co płaci i jak wykorzystywane mają być pieniądze. Po trzecie – uczciwy, aby każdy uczestnik rynku miał swoją rolę i przydzielone obowiązki, za których wykonanie jest rozliczany. Po czwarte – szczelny, przewidujący wielostopniowy nadzór nad każdym uczestnikiem rynku. Po piąte – efektywny, aby finansowany był tylko odpad zebrany i przekazany do recyklingu, a nie wyrzucony na składowisko czy spalany z odzyskiem energii. I na końcu – demokratyczny, aby uwzględniał potrzeby i interesy każdego uczestnika i gwarantował mu współdecydowanie. Tylko w takim systemie, który działa z korzyścią dla wszystkich, a nie kosztem kogoś, a zwłaszcza przemysłu, wypełnimy cele które stawia przez Polską Unia Europejska” – powiedział Krzysztof Baczyński

„Gospodarka w Obiegu Zamkniętym oraz dyrektywy odpadowe to ogromne przedsięwzięcie legislacyjne. Aby sprostać celom UE, konieczna jest głęboka zmiana obecnego systemu gospodarki odpadami i wielu ustaw. Dlatego już teraz musimy rozpocząć intensywne przygotowania do zmiany obecnego systemu. Im później rozpocznie się proces tworzenia i konsultacji nowego krajowego prawa, tym większe ryzyko luk i niedoskonałości. A jest to zbyt poważna sprawa dla przemysłu, bo to on zostanie objęty Rozszerzoną Odpowiedzialnością Producenta, aby na takie luki można sobie pozwolić. Bo luki to dodatkowe koszty dla biznesu albo nieefektywnie wydane pieniądze” – dodał przedstawiciel Związku Pracodawców EKO-PAK.

W panelu wzięli ponadto udział: Jadwiga Emilewicz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Jakub Tyczkowski, Prezes Zarządu Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań, Leszek Zagórski, przedstawiciel Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami i dyrektor firmy LEKARO, Andrzej Maciejewski, Przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP oraz Bogdan Stanek, przedstawiciel Związku Miast Polskich i Prezes Zarządu Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Wałbrzychu. Panel prowadziła Agata Staniewska ze Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

Aby przejść do strony zaakceptuj naszą politykę cookies.