Ostatnie nowelizacje ustawy czystościowej  i Prawa Zamówień Publicznych poszerzyły kompetencje samorządów, przyznając im prawo do pomijania przetargów przy odbiorze odpadów z nieruchomości zamieszkałych, poprzez zastosowanie zamówienia w trybie in-house.  Efektywniejsze wykorzystanie spółek komunalnych nie jest jednak panaceum na wszelkie wyzwania i nie gwarantuje gminom prostej recepty, rozwiązującej problemy związane z zarządzaniem strumieniem odpadów komunalnych. Nad samorządami wisi bowiem groźba wysokich kar finansowych, które obciążą lokalne kasy, jeśli gminy nie spełnią wyśrubowanych i bliskich w czasie wskaźników recyklingu, zapisanych w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami.sports74.ru

Samorządy mogą uniknąć tych kar, wyłącznie dzięki dynamicznemu wzrostowi efektywności systemu, któremu służy  m.in. standaryzacja selektywnej zbiórki, wsparta mechanizmem Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta i skutecznymi narzędziami kontrolnymi.

Aby przejść do strony zaakceptuj naszą politykę cookies.