Tegoroczne Targi POL-ECO-System w Poznaniu oraz imprezy towarzyszące Targom były bez wątpienia głównym zwieńczeniem 2015 roku w dyskusji nad gospodarką odpadami w Polsce. Podczas odbywającego się równolegle z Targami kongresu Envicon dominowała tematyka Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (Circular Economy), czyli głównego wyzwania, jakie czeka branżę odpadową tak w Polsce, jak i całej Europie. Dyskutanci zastanawiali się, jakie zmiany w dotychczasowych technologiach i formach gospodarki odpadami wymusić może nowa polityka surowcowo-odpadowa Unii Europejskiej.

Głównym tematem Forum Recyklingu były z kolei odpady poużytkowe z gospodarstw domowych, tj. odpady opakowaniowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. W obszarze odpadów opakowaniowych dyskusja koncentrowała się na selektywnej zbiórce, Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta oraz koniecznych zmianach w systemie, które należy wprowadzić dla podniesienia jego efektywności. W przypadku zużytego sprzętu, uczestnicy zastanawiali się nad szansami i zagrożeniami, jakie dla tego rodzaju odpadów przyniesie nowa ustawa wdrażająca dyrektywę z 2012 r.

Partnerem Strategicznym XIV Forum Recyklingu był Związek Pracodawców EKO-PAK.

Aby przejść do strony zaakceptuj naszą politykę cookies.