19 listopada 2015 r. odbyła się w Warszawie konferencja poświęcona zmianom, jakie do polskiego systemu gospodarki odpadami opakowaniowymi z pewnością wniesie nowa dyrektywa unijna „Circular Economy”.

Choć publikacja tej dyrektywy planowana jest na początek grudnia, już wiadomo, jakie oczekiwania będzie miała Unia wobec państw członkowskich. Wzrosną poziomy w zakresie recyklingu poszczególnych materiałów zawartych w opakowaniach, do minimum ograniczone zostanie składowanie odpadów, zakazane też będzie spalanie odpadów które można poddać recyklingowi. Wprowadzony ponadto zostanie obowiązek eko-projektowania opakowań tak, aby jak najłatwiej podlegały one procesom recyklingu.

Komisja Europejska w projekcie dyrektywy zaproponuje również minimalne wymagania w zakresie Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta. Za produkt oraz wszystko to, co pozostanie po jego konsumpcji, odpowiedzialny będzie wprowadzający. Będzie on więc musiał finansować zarówno selektywną zbiórkę, jak i zagospodarowanie odpadów opakowaniowych.

Nie są to żadne nowinki, gdyż podobne wymagania przed wprowadzającymi stawiał już poprzedni projekt dyrektywy unijnej z lipca 2014 r. Nie jest też szczególnym odkryciem, że polski system gospodarki odpadami opakowaniowymi zupełnie nie współgra z nową filozofią Unii Europejskiej. W obecnym systemie, czekających także Polskę wymogów zrealizować się po prostu nie da.

Dlatego już teraz wszyscy uczestnicy rynku odpadowego, od wprowadzających poczynając, na recyklerach i administracji publicznej kończąc, powinni wspólnie zacząć budować założenia nowego polskiego systemu. Tak, aby płacone przez wprowadzających środki w ramach Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta wydatkowane były efektywnie, a każdy miał równe warunki i jasno określone obowiązki, co zapewni uczciwą konkurencję i przejrzystość reguł gry.

Konferencja była pierwszym, inicjującym taką debatę wydarzeniem. To, jak będzie wyglądał w Polsce system, zależy bowiem od nas samych, a przedsiębiorcy z branży opakowań i produktów w opakowaniach na pewno będą w tej debacie odgrywać aktywną rolę.

Organizatorami konferencji były Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A. oraz Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców.

Aby przejść do strony zaakceptuj naszą politykę cookies.