Nadszedł okres schyłku trzeciej rewolucji przemysłowej lub zdecydowane przemodelowanie jej specyfiki. W dniu 19 grudnia zakończone zostały negocjacje w ramach trilogu co oznacza, że dyrektywa „plastikowa” (Single use plastics – SUP) stała się faktem.

Podstawowym celem nowych regulacji jest ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko jednorazowych wyrobów z tworzyw sztucznych, co nie budzi niczyjego sprzeciwu. Kontrowersje pojawiają się w przypadku części zaproponowanych narzędzi, które mają służyć osiągnięciu zakładanych celów.

Do najważniejszych postanowień osiągniętego kompromisu zaliczyć należy:

  • zakaz stosowania styropianowych (EPS) pudełek i kubków na rynku UE,
  • produkty wykonane oxodegradowalnch tworzyw także będą zakazane na rynku UE,
  • podobny los czeka talerzyki i sztućce plastikowe, a także patyczki kosmetyczne, kijki do balonów, słomki z tworzywa sztucznego, które od 2021 będą zakazane na rynku UE,
  • obowiązkowy poziom 90% selektywnej zbiórki butelek po napojach musi zostać osiągnięty w roku 2029, a celem pośrednim jest poziom 77% zbiórki do 2025 roku,
  • kraje członkowskie mogą wprowadzić własne zakazy wprowadzania na rynek bez ryzyka złamania prawa o wspólnym rynku UE,
  • najpóźniej do 2023 roku wszystkie butelki plastikowe będą musiały być wykonane w minimum 25% z materiału pochodzącego z recyklingu (i 30% w 2030),
  • obowiązywać będą nowe, surowsze systemy Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta, w ramach której producenci będą zobowiązani pokryć koszty oczyszczania środowiska z zanieczyszczeń z tworzyw sztucznych, włączając w to filtry papierosowe,
  • producenci zostaną zobligowani do oznaczania negatywnego wpływu na środowisko produktów takich jak papierosy z plastikowymi filtrami, plastikowe kubki czy nawilżane chusteczki,
  • najbardziej kontrowersyjnym wymogiem jest obowiązek trwałego przytwierdzania nakrętek do butelek już w 2024 roku.

Czas na transpozycję wynosi 2 lata czyli na początku 2021 roku nowe regulacje powinny zostać uwzględnione w krajowej legislacji.

Aby przejść do strony zaakceptuj naszą politykę cookies.