22 edycja Kongresu ENVICON Environment wzbudziła ogromne zainteresowanie i przyciągnęła ponad 600 uczestników. W trakcie trzech dni Kongresu odbyło się 10 sesji merytorycznych z panelami dyskusyjnymi, w których aktywnie uczestniczyli także przedstawiciele Związku Pracodawców EKO-PAK – Krzysztof Baczyński, prezes Zarządu oraz Magdalena Dziczek – dyrektor biura Zarządu.

Kongres rozpoczął się 28 listopada br. w Warszawie sesją inauguracyjną, w której uczestniczyły najważniejsze osoby w Polsce odpowiedzialne za kształt polityki ochrony środowiska: minister środowiska Henryk Kowalczyk, minister energii Krzysztof Tchórzewski, wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi Śródlądowej Anna Moskwa, prezes zarządu NFOŚiGW Kazimierz Kujda oraz główny inspektor ochrony środowiska Paweł Ciećko.

Krzysztof Baczyński wziął udział w panelu poświęconym skutecznym mechanizmom wdrażania zasad selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w którym podkreślał nieocenioną rolę edukacji w procesie zwiększania efektywności systemu. Ważnym aspektem debaty był też mechanizm Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta, który powinien zostać wdrożony w zgodzie z postanowieniami znowelizowanej dyrektywy ramowej. Coraz ambitniejsze cele stawiane państwom członkowskim zmuszają wszystkich uczestników systemu do dynamicznych zmian i poważnego zainteresowania się ich kierunkiem, ponieważ zaniechania na tym etapie mogą doprowadzić do efektu kuli śnieżnej, uniemożliwiającej polskiemu systemowi wywiązanie się z zobowiązań, a te dotyczą bezpośrednio kraju i przedsiębiorców działających na jego terytorium. Nowe regulacje sprawiają, że każdy element łańcucha tworzenia wartości powinien być żywo zainteresowany tematyką odpadów i metodami poprawiania wskaźnika ich recyklingu. Członkowie ZP EKO-PAK doskonale to rozumieją – firmy zrzeszone w Związku wychodzą naprzeciw wyzwaniom i już dziś inicjują dobrowolne działania, mające na celu poprawę selektywnej zbiórki. Wiele firm podjęło także globalne zobowiązania ambitniejsze niż przewidują to regulacje unijne. Biznes poświęca tak dużo uwagi gospodarce odpadami, ponieważ jest to ogromny potencjał i gigantyczne wyzwanie, któremu sprostać można wyłącznie dzięki współpracy w całym łańcuchu – podkreślił K. Baczyński.

Magdalena Dziczek wzięła udział w debacie, której celem była analiza międzysektorowa, dotycząca możliwości pogodzenia oczekiwań konsumentów, celów biznesowych firm i założeń gospodarki o obiegu zamkniętym. Ważnym elementem dyskusji był projekt dyrektywy PE i Rady w sprawie ograniczenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko. Regulacja ta wciąż jest w procesie legislacyjnym, jednak kierunki, które wyznacza budzą poważne zaniepokojenie zwłaszcza branży napojowej. Zgodnie z projektem firmy wprowadzające na rynek napoje w butelkach plastikowych zobligowane będą do trwałego przymocowywania nakrętek. Szczytny cel został tym samym wypaczony, ponieważ realizacja tego wymogu wiązałaby się ze zwiększeniem masy wprowadzanych opakowań. Nie bez znaczenia pozostaje konieczność wymiany całych ciągów technologicznych w fabrykach, co wiązać się będzie z gigantycznymi kosztami na poziomie zagrażającym egzystencji przedsiębiorstw z sektora MŚP, które stanowią znaczący udział w polskim rynku. Istotnym elementem debaty stała się także świadomość konsumentów nabywających towary i ich późniejsze zachowanie po spożyciu produktu. Konieczne jest wytężenie sił producentów, ale także władz samorządowych w procesie edukacji mieszkańców – dobrze posegregowane odpady, to źródło wartościowych surowców wtórnych, potrzebnych biznesowi w procesach technologicznych.

Partnerem Kongresu była firma członkowska Związku – Coca Cola. Producent przywiązuje ogromną wagę do minimalizowania negatywnego wpływu na środowisko i wdraża ideę gospodarki obiegu zamkniętego. W sesji poświęconej GOZ przedstawicielka firmy – Katarzyna Borucka przedstawiła prezentację pt. „Świat bez odpadów i zobowiązania roku 2025 – odpowiedź Coca Cola na wyzwania w ochronie środowiska”.

 

Aby przejść do strony zaakceptuj naszą politykę cookies.