19 czerwca 2019 r. odbyła się w Krajowej Izbie Gospodarczej debata poświęcona problematyce odpadów z tworzyw sztucznych. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele izb gospodarczych związanych z gospodarką odpadami, recyklerzy, przedstawiciele gmin, wiceminister środowiska Sławomir Mazurek oraz dwa podmioty reprezentujące wprowadzających na rynek dobra w opakowaniach: Związek Pracodawców EKO-PAK oraz Polska Federacja Producentów Żywności.

ZP EKO-PAK reprezentowała Magdalena Dziczek, dyrektor biura i członek zarządu Związku, która podkreśliła, że Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta jest bardzo ważnym mechanizmem, jednak jego skuteczność można osiągnąć tylko w połączeniu z pozostałymi elementami systemu. Nie można się także łudzić, że proste zwiększenie obciążeń po stronie wprowadzających uzdrowi system! Konieczne jest przy okazji implementacji tego mechanizmu takie uregulowanie rynku gospodarki odpadami komunalnymi, aby był on nakierowany na cele jakościowe i środowiskowe. A to oznacza, że zmiany muszą zajść w całym łańcuchu wartości. Mieszkańcowi musi się opłacać selektywnie zbierać odpady, sortowni jak najwięcej odpadów surowcowych uzyskiwać, a samorząd musi być zainteresowany jak najwyższą jakością selektywnej zbiórki, by sam mógł uzyskać poziomy, a także żeby za odpady opakowaniowe zapłacił wprowadzający, a nie mieszkaniec w opłacie „śmieciowej” wnoszonej do gminy.

Obecność na tym wydarzeniu była bardzo istotna, ponieważ debata tocząca się wokół odpadów opakowaniowych odbywa się z aktywnym udziałem strony odpowiedzialnej za wprowadzanie na rynek produktów w opakowaniach, a także samych producentów opakowań. Jednym z podstawowych tematów podejmowanych podczas debat związanych z problemami w gospodarce odpadami komunalnymi jest bowiem Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta, na brak której skarżą się i samorządy, i firmy gospodarujące odpadami, przysłaniając niejako szerszy obraz rzeczywistości i marginalizując strukturalne niedoskonałości obecnego systemu. M. Dziczek podkreśliła także, że producenci nie są zainteresowani odsuwaniem w czasie realnego wdrożenia zasad związanych z ROP w kształcie określonym w dyrektywie ramowej – wprowadzający reprezentowani w Związku Pracodawców EKO-PAK bardzo odpowiedzialnie podchodzą do obowiązków, wynikających z dyrektyw odpadowych i chcą współtworzyć nowe rozwiązania usprawniające system gospodarki odpadami opakowaniowymi przy jednoczesnej realizacji postanowień prawa unijnego.

Ministerstwa Środowiska, reprezentowane podczas debaty w osobie Wiceministra Środowiska, Sławomira Mazurka zapowiedziało przedstawienie przez resort założeń dotyczących implementacji pakietu dyrektyw odpadowych, co ma się stać już w czasie tegorocznych wakacji.

Aby przejść do strony zaakceptuj naszą politykę cookies.