W dniach 18-19 października 2022 r. odbyła się konferencja PRECOP 27. Jej celem było przygotowanie wspólnych stanowisk i postulatów różnych środowisk na Szczyt Klimatyczny w Egipcie. W konferencji wzięli udział przedstawiciele Organizacji Narodów Zjednoczonych, Komisji Europejskiej, administracji państwowej oraz świata nauki i biznesu. Organizację EKO-PAK reprezentował prezes Krzysztof Baczyński, który wziął udział w panelu „Okrągły stół odpadowy. Kwestie legislacyjne w dziedzinie gospodarowania odpadami: Gospodarka odpadami – szansa i wyzwania dla państwa, przemysłu i samorządów”. Sesja poruszała temat regulacji prawnych: Dyrektywy SUP, systemu depozytowo-kaucyjnego, zasad Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta oraz Gospodarki o obiegu zamkniętym. Omówiony został również problem szarej strefy oraz odpadów niebezpiecznych.

 

Aby przejść do strony zaakceptuj naszą politykę cookies.