W dniu 1 lutego 2018 r. odbyła się VII Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami SOSEXPO 2018. Magdalena Dziczek, Dyrektor Biura Zarządu ZP EKO-PAK wzięła udział w panelu, poświęconym krajowym i unijnym rozwiązaniom na rzecz Gospodarki o obiegu zamkniętym. W swojej wypowiedzi podkreśliła rolę, jaką gospodarka odpadami komunalnymi ma do odegrania w procesie transformacji gospodarczej, a Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta stanowi oś tych zmian. Komisja Europejska postanowiła zmienić filozofię gospodarczą, dostosowując łańcuch tworzenia wartości do założeń biomimikry, u podstaw której leży obserwacja procesów zachodzących w przyrodzie i naśladowanie ich w środowisku gospodarczym. Takie podejście ma na celu ochronę środowiska i poprawę efektywności procesów gospodarczych, by ostatecznie uczynić Unię znacznie bardziej konkurencyjnym partnerem dla rynków zewnętrznych, zyskując tym samym zabezpieczenie wysokiego standardu życia mieszkańcom starego kontynentu.

Decyzją Komisji Europejskiej założenia Gospodarki o obiegu zamkniętym inicjowane będą przez sektor odpadowy. Bardzo dużo uwagi w projekcie Dyrektywy Ramowej poświęca się mechanizmowi Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta. Powodów ku temu jest wiele: około 85% odpadów surowcowych pochodzących z gospodarstw domowych stanowią odpady opakowaniowe, w Unii są kraje, które nie wdrożyły podobnych mechanizmów w swoich systemach lub ich funkcjonowanie jest nieefektywne (jak w Polsce). Dobrze funkcjonujący mechanizm pomaga w ograniczaniu powstawania odpadów i gwarantuje zabezpieczenie finansowe dla edukacji i procesu selektywnej zbiórki u źródła dobrej jakości surowców. Polska gospodarka odpadami komunalnymi jest obecnie pozbawiona tego ważnego filaru, którego brak uniemożliwia dynamiczny rozwój branży i stwarza poważne zagrożenie wspólne dla Wprowadzających produkty w opakowaniach oraz Samorządów – ryzyko nieosiągnięcia wymaganych prawem poziomów recyklingu w latach 2019-2020. Perspektywa jeszcze ambitniejszych celów, wsparta zmianą metodologii szacowania poziomów sprawia, że nie ma przestrzeni dla kontynuacji dotychczasowego modelu, w którym system komunalny i system opakowaniowy się niemal nie dostrzegają.

Gospodarka o obiegu zamkniętym to ogromne wyzwanie, jednak mądrze i kompleksowo wdrażana stworzy wiele możliwości rozwojowych, zwłaszcza w obszarze poszukiwania nowoczesnych, innowacyjnych rozwiązań technologicznych, organizacyjnych i procesowych. Jest to bardzo ambitna strategia, ale innych nie przekuwa się w spektakularne sukcesy. Polska nie powinna czekać na maksymalne, dopuszczone unijnymi regulacjami okresy przejściowe, ponieważ tylko szybkie reagowanie na sprecyzowane już kierunki zmian pozwoli na zbudowanie przewag konkurencyjnych, a Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta jest jednym z niekwestionowanych priorytetów.

Konferencja rozpoczęła się wystąpieniem Sławomira Mazurka, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska oraz Posła Andrzeja Maciejewskiego, Przewodniczącego Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. W panelu udział wzięli także: Magda Gosk, Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Środowiska, Kestutis Sadauskas, Dyrektor Dyrektoriatu „Circular Economy & Green Growth” Dyrekcji Generalnej ds. Ochrony Środowiska (Komisja Europejska), Łukasz Sosnowski, Przedstawiciel Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Kazimierz Barczyk, Przewodniczący Federacji Regionalnych Związków Gmin i RP, Wojciech Konecki, Wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej, Dyrektor Związku Producentów AGD oraz Piotr Kuszewski, Przedstawiciel Instytutu Bankowości SGH.

Aby przejść do strony zaakceptuj naszą politykę cookies.