Gospodarka o obiegu zamkniętym jest ogromnym wyzwaniem dla wszystkich uczestników rynku, co oznacza, że dotyczy wszystkich ogniw łańcucha tworzenia wartości. Dyskusja wokół kierunków zmian skupiała się dotychczas przede wszystkim na ostatnim elemencie, czyli na odpadach. Aby możliwa była rzeczywista transformacja gospodarcza konieczne jest jednak rozszerzenie grona uczestników debaty, co Związek EKO-PAK stara się czynić, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi gałęziami gospodarki.

W dniu 18 stycznia 2018 r. odbyła się konferencja, zorganizowana przez miesięcznik „Recykling i energia”, w której udział wzięła Magdalena Dziczek, Dyrektor Biura Związku. W swoim wystąpieniu podkreślała konieczność poszukiwania synergii między różnymi sektorami i zintensyfikowania dialogu, który może przynieść wiele korzyści wszystkim zainteresowanym stronom. Elementem wspólnym dla każdego rodzaju działalności jest ograniczanie ilości generowanych odpadów i efektywne wykorzystywanie surowców, które dla jednych będą stanowić produkt uboczny, podczas gdy dla innych mogą stać się cennym materiałem – dlatego tak ważne jest tworzenie nowych modeli biznesowych celem uzyskania wartości netto odpadów i produktów ubocznych produkcji. Istotnym źródłem surowców są także gospodarstwa domowe, stąd szeroko rozumiany przemysł kładzie duży nacisk i koncentruje swoje zainteresowanie poprawą skuteczności ich pozyskiwania, co ma bezpośredni wpływ na jakość pozyskiwanych materiałów. Dotyczy to wszystkich frakcji poczynając od bioodpadów, kończąc na odpadach opakowaniowych.

Aby przejść do strony zaakceptuj naszą politykę cookies.