W dniach 8 – 10 czerwca 2017 r. w Łomnicy usytuowanej u podnóża Śnieżki odbyła się zorganizowana przez Krajową Izbę Gospodarki Odpadami konferencja pt. „Gospodarka odpadami jako kluczowy element gospodarki o obiegu zamkniętym”.

Związek Pracodawców EKO-PAK reprezentowany był na tym wydarzeniu przez Magdalenę Dziczek, Dyrektor Biura Związku, która przedstawiła uczestnikom zagadnienia związane z modelem Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta, zaproponowanym projekcie dyrektywy ramowej. Kluczem do zrozumienia potrzeby wdrożenia zmian dyskutowanych obecnie w Brukseli jest zrozumienie przyczyny, dla której Komisja Europejska zdecydowała się na rozpoczęcie procedury legislacyjnej pakietu w takim kształcie. Potrzeba podniesienia potencjału konkurencyjnego i rozwoju zgodnego z zasadą równoważenia to najważniejsze czynniki. Inne to uzależnienie od dostaw surowców z krajów zewnętrznych, niestabilność cen, zanieczyszczenie środowiska.

Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta to zobowiązanie za produkty i opakowania wprowadzane na rynek, to także strumień pieniądza na właściwe zagospodarowanie odpadów poużytkowych, których znaczną część stanowią tak potrzebne gospodarce surowce. W Polsce dobrze funkcjonujący mechanizm ROP jest bardzo potrzebny i oczekiwany, a wyzwania jakie w najbliższych latach czekają branżę, w tym samorządy, przedsiębiorstwa zajmujące odbiorem i zagospodarowaniem oraz przemysł dodatkowo podkreślają priorytet do podjęcia działań.

Aby przejść do strony zaakceptuj naszą politykę cookies.