W dniu 17 października 2019 r. odbyło się Walne Zgromadzenie EUROPEN, podczas którego Związek Pracodawców EKO-PAK został formalnie przyjęty w poczet członków.

EUROPEN to organizacja zrzeszająca producentów opakowań i wprowadzających produkty w opakowaniach z całej Unii Europejskiej, którzy zainteresowani są tworzeniem unijnych regulacji w duchu zrównoważonego rozwoju, którego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa produktom w korelacji z ochroną środowiska.

ZP EKO-PAK reprezentowany był podczas tego wydarzenia przez Prezesa Zarządu, pana Krzysztofa Baczyńskiego, który przedstawił prezentację poświęconą Związkowi oraz polskiemu systemowi gospodarki odpadami opakowaniowymi wraz z możliwymi kierunkami zmian.

Ważnym elementem wydarzenia była dyskusja nad dokumentami poświęconymi Essential Requirements oraz stawek modulowanych, czyli aktów, nad którymi aktualnie pracują eksperci wyłonieni przez Komisję Europejską. Pakiet Dyrektyw Odpadowych (Circular Economy) zakłada stworzenie zharmonizowanych wytycznych w zakresie projektowania opakowań oraz różnicowania stawek, w zależności od przydatności danego typu opakowania do recyklingu. W toku prac nad tymi dokumentami eksperci starają się znaleźć obiektywny zestaw cech, na podstawie których można będzie wydawać bezstronne, merytoryczne opinie ws. sposobu projektowania opakowań i ustalania modelu obciążeń finansowych według jasnych kryteriów, określających przydatność danego opakowania do recyklingu. Bardzo istotnym elementem tych rozważań jest jednocześnie wsparcie dla innowacyjności rozwiązań w zakresie tworzenia nowych typów materiałów i opakowań.

 

Aby przejść do strony zaakceptuj naszą politykę cookies.