W dniach 24 – 25 stycznia 2017 r., w Warszawie odbyła się VII Konferencja pt. „Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów”, podczas której Związek Pracodawców reprezentowany był przez Dyrektora Biura – Magdalenę Dziczek.

Dziczek przedstawiła referat pt. „System gospodarowania odpadami opakowaniowymi w Polsce. Perspektywa zamknięcia obiegu”, podkreślając konieczność przeprowadzenia pilnych zmian systemowych, popartych rzetelną selektywną zbiórką odpadów surowcowych u źródła. Bez rewizji dotychczasowych niedoskonałości, osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu odpadów komunalnych w perspektywie roku 2018, a najpóźniej 2019 wydaje się być mało prawdopodobne. Perspektywa zamknięcia obiegu to strategia na kilkanaście najbliższych lat. Jeśli jednak poważnie traktować cele wyznaczone na rok 2030 konieczne jest podjęcie zdecydowanych kroków już teraz, ponieważ ułatwią one w znacznym stopniu transpozycję nowego pakietu dyrektyw i umożliwią Polsce stawienie czoła ambitnym wyzwaniom.

Zdjęcie: Abrys Sp. z o.o.

Aby przejść do strony zaakceptuj naszą politykę cookies.